Utfordringer som foreldre og barn kan møte den første tiden etter adopsjonen

av Anne Helene Grøntoft

Det er en stor overgang for både adoptivforeldre og barn å skulle starte et nytt liv sammen. I utgangspunktet er de fremmede for hverandre, og de kommer ofte fra helt forskjellige kulturer.

De må bli kjent med hverandre og venne seg til hverandre på godt og vondt.

Trygghet og tillit skal bygges opp hos barnet, slik at det kan knytte seg til sine nye foreldre og blomstre under deres kjærlighet.

Og foreldrene må venne seg til å være en fulldøgns serviceinstitusjon, etter kanskje mange års samliv fri for alt det fører med seg å ha barn.

Høye forventninger

Når man går og venter og lengter etter å få et barn, kan det være lett å forvente at man bare vil være kjempelykkelig når man endelig har fått barnet sitt. I hvert fall «burde» man være det.

Deler av den lange ventetiden kan gå med til å spinne deilige drømmer om hvor fantastisk det vil bli, med masse kjærlighet, nærhet, omsorg, kos, lek, latter, familieliv, og gode opplevelser sammen med barnet.

Så får man barnet, og det er ikke sikkert at alt blir slik man drømte om – i hvert fall ikke i første omgang.

Som alle nybakte foreldre kan man bli sliten, føle seg utilstrekkelig, og oppleve bekymringer i forhold til barnet. Det er heller ikke alltid at de «riktige» følelsene er på plass fra første stund.

Mange adoptivforeldre kan oppleve det som tabubelagt å snakke om slike ting. De har blitt offentlig godkjent som foreldre, de har ventet lenge, og når barnet endelig har kommet, føler de seg nesten forpliktet til å være bare lykkelige. Og så velger de å tie om det som måtte være vanskelig.

En stor og til tider krevende overgang

Men er det ikke naturlig at man kan få reaksjoner på både godt og vondt når man opplever en så gjennomgripende forandring som det er å få barn?

I de aller fleste tilfeller tror jeg at den første tiden etter overtakelsen er krevende og til dels slitsom både for foreldre og barn.
Glede og lykke går hånd i hånd med slitenhet og kanskje bekymringer over uventede ting som dukker opp.
Dette er felles for alle som får barn, enten barnet er egenfødt eller adoptert.

Jeg håper at disse to artiklene blant annet kan være til fortrøstning for dem som sliter litt. Det er verken noe unormalt eller «feil» ved det.
Det er bare menneskelig.

Mental forberedelse

Artiklene inneholder en oversikt over noen av de utfordringene adoptivforeldre og barn kan møte når de begynner et nytt liv sammen, basert på både egne og andres erfaringer.
De er mest rettet mot par som ikke har barn fra før.

Artiklene er ikke ment å skulle dempe gleden og forventningen ved å adoptere, men peker snarere på en del ting som det er nyttig å tenke igjennom og få et bevisst forhold til før overtakelsen.
Så er man best mulig forberedt.

Barnet er tusen ganger verdt det!

Utfordringer til tross – jeg nøler ikke med å anbefale adopsjon. Det er en flott måte å få barn på. Mannen min og jeg er skjønt enige om at våre to kinesiske døtre er det største som har hendt oss. De er våre dyrebareste skatter.

Jeg ønsker dere all mulig lykke til med deres adopsjon!

Hilsen
Anne Helene Grøntoft

Merknad: Jeg utvider og oppdaterer tekstene etter som nye momenter kommer til. Du må gjerne gi meg innspill.

For utskriftsvennlig versjon av artiklene (pdf): klikk her.

Mulige utfordringer for barnet

(Alle de påfølgende lenkene viser til ulike steder i artikkelen.)
Barnet kan ha tilknytningsproblemer
Adoptivforeldrene er fremmede for barnet
Barnet kan være avvisende overfor mat og drikke
Barnet kan få fysiske reaksjoner
Barnet kan få søvnproblemer
Barnet kan være uvant med fysisk kontakt
Barnet kan være understimulert
Barnet kan ha levd på mangelfullt kosthold
Hjemme er alt nytt for barnet
Barnet kan bli sjalu på eventuelle eldre søsken

Mulige utfordringer for foreldrene

(Alle de påfølgende lenkene viser til ulike steder i artikkelen.)
Motstridende følelser før overtakelsen
Ikke kjenne igjen barnet
Følelsesmessig nedtur ved overtakelsen
Ikke kjærlighet ved første blikk
Barnet kan avvise den ene av foreldrene den første tiden
Tomhetsfølelse / nedtrykthet
Tap av frihet
Slitenhet
Savn av jobb og voksenkontakt
Depresjon
Oppsummering